UNICEF Nepal / Anandaban Leprosy Hospital

April 2011

Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Bhaktapur, Nepal - 10150166606108254
Bhaktapur, Nepal - 10150166606108254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607643254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607643254
10150258174818254
10150258174818254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607943254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607943254
10150297138653254
10150297138653254
Bhaktapur, Nepal - 10150166608218254
Bhaktapur, Nepal - 10150166608218254
10150303351623254
10150303351623254
Bhaktapur, Nepal - 10150166612743254
Bhaktapur, Nepal - 10150166612743254
Anandaban, Nepal
Anandaban, Nepal
Bhaktapur, Nepal - 10150166613168254
Bhaktapur, Nepal - 10150166613168254
Bhaktapur, Nepal - 10150166603858254
Bhaktapur, Nepal - 10150166603858254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695788254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695788254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980243254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980243254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980583254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980583254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695798254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695798254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669593254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669593254
Bhaktapur, Nepal - 10150173756013254
Bhaktapur, Nepal - 10150173756013254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669658254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669658254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564103254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564103254
Bhaktapur, Nepal - 10150204726803254
Bhaktapur, Nepal - 10150204726803254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564823254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564823254
Bhaktapur, Nepal, 06 00
Bhaktapur, Nepal, 06 00
Bhaktapur, Nepal - 10150177414023254
Bhaktapur, Nepal - 10150177414023254
Bhaktapur, Nepal
Bhaktapur, Nepal
John Bour Photography intl Norway - 1015
John Bour Photography intl Norway - 1015
Tika Bhairab, Nepal - 10150173763578254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173763578254.
Ganga - 10150173780713254
Ganga - 10150173780713254
Ganga
Ganga
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770743254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770743254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770748254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770748254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770753254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173770753254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173773953254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173773953254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173795253254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173795253254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150182896568254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150182896568254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150182897088254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150182897088254.
Tika Bhairab, Nepal
Tika Bhairab, Nepal
John Bour Photography intl Norway - 1015
John Bour Photography intl Norway - 1015
Tika Bhairab, Nepal - 10150173763573254.
Tika Bhairab, Nepal - 10150173763573254.
John Bour Photography intl Norway - 1015
John Bour Photography intl Norway - 1015
Ice vendor, Kathmandu, Nepal
Ice vendor, Kathmandu, Nepal
church service, Tika Bhairab, Nepal
church service, Tika Bhairab, Nepal
church service, Tika Bhairab, Nepal - 10
church service, Tika Bhairab, Nepal - 10
Bhaktapur, Nepal
Bhaktapur, Nepal
Bhaktapur, Nepal, 06 00
Bhaktapur, Nepal, 06 00
Bhaktapur, Nepal - 10150204726803254
Bhaktapur, Nepal - 10150204726803254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669658254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669658254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669593254
Bhaktapur, Nepal - 10150200669593254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980243254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980243254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980583254
Bhaktapur, Nepal - 10150185980583254
Bhaktapur, Nepal - 10150177414023254
Bhaktapur, Nepal - 10150177414023254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564823254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564823254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564103254
Bhaktapur, Nepal - 10150175564103254
Bhaktapur, Nepal - 10150173756013254
Bhaktapur, Nepal - 10150173756013254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695798254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695798254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695788254
Bhaktapur, Nepal - 10150173695788254
Bhaktapur, Nepal - 10150166613168254
Bhaktapur, Nepal - 10150166613168254
Bhaktapur, Nepal - 10150166612743254
Bhaktapur, Nepal - 10150166612743254
Bhaktapur, Nepal - 10150166608218254
Bhaktapur, Nepal - 10150166608218254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607643254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607643254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607943254
Bhaktapur, Nepal - 10150166607943254
Bhaktapur, Nepal - 10150166606108254
Bhaktapur, Nepal - 10150166606108254
Bhaktapur, Nepal - 10150166603858254
Bhaktapur, Nepal - 10150166603858254
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Anandaban, Nepal
Anandaban, Nepal
10150303351623254
10150303351623254
Delhi (c) 2011 John Bour
Delhi (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
10150251053343254
10150251053343254
10150212393133254
10150212393133254
10150211989548254
10150211989548254
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
10150185571833254
10150185571833254
10150185427353254
10150185427353254
10150184222383254
10150184222383254
10150175555848254
10150175555848254
Nepal (c) 2011 John Bour
Nepal (c) 2011 John Bour
Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
Anandaban Leprosy Hospital, Nepal - 1015
10150222101333254
10150222101333254
waiting for the x-ray
waiting for the x-ray
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Leprosy hospital, prosthesis dept , Anan
Leprosy hospital, laundry dept , Anandab
Leprosy hospital, laundry dept , Anandab